STRES & RESILIENCE

(Hodnocení: 1)

25.000,00 

Tento firemní trénink je možné realizovat také, jako online trénink.

Na tel. čísle 5995 0 5995 si můžete domluvit termín a individuální požadavky, případně je uveďte do poznámky v objednávce.

Po uhrazení faktury získáte odkaz, pomocí kterého se přihlásíte v předem domluveném termínu na online trénink.

V případě standardního řešení si domluvíme místo, čas a základní informace o účastnících předem.

STRES & RESILIENCE.

Úvod: Problémy, situace, které nás potkávají

1. část: Psychokybernetika, poznáváme a účinně zvětšujeme svůj stresový kontejner
2. část: Sebeláska
3. část: Koňský povoz
4. část: Vnitřní bradavice
5. část: Resonance konfliktu
6. část: Tvůrčí představivost
7. část: Kultivace emoční inteligence

Popis

Tlak a stres, kterému je dnes celá společnost vystavená může mít větší důsledky, NEŽ BY SE MOHLO NA PRVNÍ POHLED ZDÁT.

Za pomoci psychologů, terapeutů a především vás, stovek absolventů tohoto pravidelně konaného tréninku, jsme se po 14 ti letech práce rozhodli všechny získané poznatky a zkušenosti zhmotnit na jedno místo do tohoto jedinečného video tréninku.

Dostáváte se často do stresových situací? Musíte se potýkat s náročným pracovním prostředím, nedostatkem času, zahlcením informacemi a činnostmi?

Firemní trénink STRES & RESILIENCE je komplexní program a řešení na neduhy současné doby spojované se slovem stres. Pracujeme zde mimo jiné s kultivací emoční inteligence, resonancí konfliktu a dalšími oblastmi pro vaši vnitřní pohodu, duševní i fyzické zdraví. Jedná se o celostní přístup k člověku a vychází z předpokladu, že i zvládání stresu je odrazem celkové osobní pohody, stability a žádoucích vzorců adaptace na zátěžové situace.

V ohnisku zájmu jsou tři základní oblasti zvládání stresu – prevence – zvládání stresových situací – zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu.

Nedaří se Vám odpoutat od myšlenek na práci, máte problémy se spaním? Stres je tichým zabijákem dnešní uspěchané doby. Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky, čímž jsme mnohem náchylnější na různá onemocnění.

Tato a další významná témata pro zdravý a úspěšný život podrobně zkoumáme v tomto seriálu.

Stručná osnova Stres & resilience

Úvod: Problémy, situace, které nás potkávají

1. díl: Psychokybernetika, poznáváme a účinně zvětšujeme svůj stresový kontejner
2. díl: Sebeláska
3. díl: Koňský povoz
4. díl: Vnitřní bradavice
5. díl: Resonance konfliktu
6. díl: Tvůrčí představivost
7. díl: Kultivace emoční inteligence

CO MŮŽETE OČEKÁVAT? NA CO SE PŘIPRAVIT?

Poznávací (kognitivní) procesy jsou procesy, jejichž prostřednictvím zachycujeme,
zpracováváme a hodnotíme informace z okolního světa o sobě samém a okolním prostředí.
Tyto procesy registrujeme prostřednictvím smyslů, tudíž jsou velmi individuální. Aby tyto
procesy pracovaly správně, je nutno je propojit do vazeb jednotlivých součástí systému
osobnosti.
• chyby v myšlení a jejich podíl na vlastních potížích
• typy automatických negativních myšlenek
• vliv myšlení na emoce a chování
• způsoby zvládání negativních myšlenek
• techniky první pomoci, způsoby zpochybňování myšlenek
• kognitivní schémata (výkon, přijetí, moc, měl bych a musím)

1. Co Vás dokáže naštvat?
plusy a minusy, „A co s tím?“ Stresový kontejner, Sebeláska, graf životních funkcí
2. Koňský povoz – vliv emocí na tělesné zdraví
3. Resonance konfliktu
a) Každý má svou realitu, od výchovy do dospělosti
b) Bradavice na povrchu a co ty uvnitř nás? Psycho-kybernetika (Bloky/komplexy)
c) Provázanost s teorií Koňský povoz (rozbitý kočár) – psychosomatika
d) Neshoda jako zdroj synergie; zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu; vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat; jak komunikovat před vznikem konfliktu; jak komunikovat ve vzniklém konfliktu
4. Tvůrčí představivost
a) Asociace instinkt zvířat vs. lidská tvůrčí představivost („škaredí“ jsme pouze uvnitř sebe…).
b) Divák, režisér, herec, scénárista
5. Mrakodrap úspěchu
6. EQ/IQ
a) složky emoční inteligence – sebevědomí, sebe ovládání, sebe uvědomění,
sebe řízení, sebe motivace – klíč k úspěchu nejen v práci…angažovanost, řízení vztahů,
b) kultivace vlastních emocí
c) Logoterapie – péče o smysl (Zakladatel Logoterapie V. E. Frankl)

„Mezi podnětem a reakcí je prostor. V tomto prostoru je naše síla volit naši reakci. V naší
odpovědi spočívá náš růst a naše svoboda.“ ~ Viktor E. Frankl

7. Vnitřní motivace
a) Co je to a kde ji najdu?
b) Co nás motivuje, motivační faktory, demotivátory

Pro tento firemní trénink platí dvojnásob: Někdy, když učení předchází zkušenostem, nemusí vždy dávat smysl. Představme si hodiny. Na začátku si někteří mohou říci, proč tohle a tamto, proč hraji tuto hru? Postupem času (čtvrt, půl, tři čtvrtě…celá) se postoj upravuje, přichází „Aha efekt“ a absolvent si ukotvuje nové dovednosti a postoje v podstatě trvale. Novou rétoriku směrem sám k sobě („resonuji“, „jsem na balkóně“, „sbírám plusy“ …).
Jedná se o klíčový,  náročný a současně pro diváka příjemný, zábavný, poučný trénink plný emočních zvratů a nových poznání. Hodnota a kvalita andragogického přístupu, obsahu i zvolené metodiky je ověřena klinickou psycholožkou, psychoterapeuty, manažery a stovkami absolventů firemních tréninků.

 

1 recenze STRES & RESILIENCE

  1. hrdevelopm

    Doporučujeme…

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.