Online firemní trénink Leadership 2020

25.000,00 

Po uhrazení faktury a dohodnutí termínu konání online tréninku, naleznete u svého účtu v kolonce STAŽENÍ odkaz s přístupem na online trénink s lektorem & vzdělávací oporu včetně hesla ke vzdělávací opoře. Taktéž bude účastníkům na emaily doručeno samotnému tréninku předcházející psychodiagnostické šetření, které je v ceně. Více informací k psychodiagnostikám, které vždy předcházejí naše tréninky naleznete zde. Také si můžete přečíst článek o psychodiagnostikách dospělých. Ukázka vzdělávací opory zde – https://www.leadership2020.cz

 

Popis

Střípky z Online firemního tréninku Leadership 2020

„Když jednáš s manažerem, cítíš, že je důležitý. Když jednáš s lídrem, cítíš se důležitý.“

Někdy se říká, že manažeři dělají věci správně a vůdci dělají správné věci. Ideálním řešením je však být manažerem i vůdcem. Vedení je o procesu individuálního ovlivňování chování, postojů a názorů jiných lidí. Lídři často nastavují směr, kterému se ostatní přizpůsobují. Mohou takto činit kupříkladu stanovením výzev a cílů. Přitom mohou povzbuzovat a inspirovat ostatní.

Přemýšleli jste někdy, proč někteří lidé mají větší vliv než jiní? Je to proto, že investují více „do“ ostatních. Ti, kteří mají největší vliv, mají téměř vždy nejsilnější vztahy. Pokud chcete mít vliv, měli byste být ochotni přispívat do Vašich vztahů.

Spojujte lidi z různých oddělení do jednoho týmu, používejte více komunikačních nástrojů najednou. K papírovému bloku a emailu připojte workshopy, krátké pracovní porady a dny otevřených dveří v kancelářích.

Důvěra v ostatní začíná sebedůvěrou. Jak můžete věřit ve své lidi a jak oni mají věřit vám, pokud nevěříte sami sobě?

Dobří vůdci tráví čas nasloucháním svých zaměstnanců, než aby stále jen mluvili „z vrchu“. Rozumí hodnotě hledání a začlenění názorů druhých do rozhodovacího procesu.

Úspěšní manažeři – vůdci mají odvahu nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, i když se něco nepovede. Jsou schopni uznat svou chybu také na veřejnosti a přejít na opravný kurz.

Nedůvěra ve schopnosti spolupracovníků a pocit vlastní nenahraditelnosti u manažerů vedou k jejich přetěžování a vyhoření.

Příspěvek je dávání (nad rámec našich povinností) času, energie, myšlenek, znalostí, emocí, pomoci, peněz apod. Upevňování vůdčího postavení prostřednictvím příspěvku zahrnuje účast a podporu komunit, které se týkají oblasti, ve které působíte, a týmů, které vedeme.

Není nic demoralizujícího než lídr, který nemůže jasně vysvětlit, proč děláme to, co děláme.

Podstatou vedení je to, že musíte mít vizi. Musí to být vize, kterou jasně a silně vyjadřujete při každé příležitosti.

Pokud nemáte vizi, nemůžete být skutečným vůdcem, kdo by chtěl (ná)sledovat bez vidění?

I když má vedení firmy kodex chování a etická očekávání, mohou se tato očekávání stát organizačním balastem, často také půdou pro vtipy, pokud lídři neprezentují veřejně svá poselství. Pokud budete etické chování denně projevovat, silně tím ovlivníte chování a jednání ostatních.

Jako vůdce si zvolte hodnoty a etiku, které jsou pro vás nejdůležitější, které vám jsou nejbližší, hodnoty a etiku, kterým věříte a které definují vaši osobu i roli ve firmě. Pak je každý den vlastním příkladem i dalšími komunikačními kanály demonstrujte v práci.

Zamyslete se nad tím nejlepším šéfem, kterého jste kdy měli. Čeho jste si na něm nejvíce vážili? Byl znám tím, že držel své slovo? Nebo si cenil(cení) hodnoty týmu a přijímal(přijímá) různá stanoviska při rozhodování? Ať je to cokoli, co ho dělá skvělého(ou), pravděpodobně to vyplývá z důvěry a vztahů, které postavil(a) s lidmi kolem sebe.

Kromě řízení firmy a jejich procesů je stejně (pokud ne více) důležité řídit sebe.

CSR může mít velký přínos pro oblast lidských zdrojů ve firmě, a to přitom hned dvojího druhu.

 

Obsah dvoudenního tréninku Leadership 2020

Kliknutím přejdete na web pro absolventy, kteří znají heslo pro zobrazení obsahu této vzdělávací opory.

 1. Influence (Vliv)
 2. Teamwork (Týmová práce)
  1. Podporujte sebedůvěru svou i ostatních
 3. Communication (Sdělení)
  1. Lídři poslouchejte, pak mluvte
 4. Decision (Rozhodování)
 5. Management (Řízení)
 6. Delegování SMART
  6.1         Specifický
  6.2         Měřitelný
  6.3         Akceptovaný a dosažitelný
  6.4         Relevantní
  6.5         Termínovaný
  6.6         Shrnutí delegování
 7. Contribution (Příspěvek)
 8. Vision (Vize-vedení prostřednictvím vizí)
  1. Příklad úspěšného vedení prostřednictvím vizí (vedoucí vize)
  2. Dejte firmě duši.
  3. Základy pro úspěšnou vedoucí vizi
 9. Ethic & Values (Etika a Hodnoty)
  1. Hodnoty vedení a etika na pracovišti
  2. 3 pravidla důvěry
  3. Příklady souhrnu pracovních hodnot:
 10. Charakteristiky úspěšného stylu vedení
 11. Motivation (Motivace)
  1. Empowerment – Energetizace zaměstnanců
 12. Responsibility (Odpovědnost CSR)
  1. Moderní světový kontext pro zodpovědné vedení
  2. Požadavky na zodpovědné vedení
  3. Pět aspektů pro zodpovědné vedení
  4. CSR prakticky

 

Online trénink Leadership 2020 je ideální forma výuky, aniž byste museli opustit své zázemí.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.